LOGOPED - Centrum diagnozy - terapii. Integracja sensoryczna Łomża.

Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna

Fobie specyficzne

fobie specyficzne - uporczywy strach przed określonymi sytuacjami (np. zamkniętymi pomieszczeniami, ciemnością) czy obiektami (zwierzętami, widokiem krwi), który jest obiektywnie nadmierny i nieuzasadniony.

Oferta: