LOGOPED - Centrum diagnozy - terapii. Integracja sensoryczna Łomża.

Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna

Fobie społeczne

fobia społeczna - charakteryzuje się podwyższonym poziomem lęku oraz unikaniem sytuacji towarzyskich, a także publicznych wystąpień z powodu obawy przed odrzuceniem lub krytyką. Typowe objawy występujące w sytuacjach towarzyskich lub związanych z publicznymi wystąpieniami to:

Oferta: