LOGOPED - Centrum diagnozy - terapii. Integracja sensoryczna Łomża.

Program Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena - IAS

Terapia słuchowa metodą Johansena skierowana jest do osób od 3-go roku życia do późnej dorosłości (nawet 100 lat), z różnorodnymi problemami m.in., u których stwierdza się:

Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. W wielu przypadkach w tej grupie dzieci to właśnie trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu czy zaburzeń zachowania.

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest:
- Jej dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma miejsce w domu dziecka;
- odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem;
- w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.

Program Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena - IAS - opiera się na diagnozie słuchu, uwagi słuchowej, lateralizacji, (.). Diagnoza wymaga przeprowadzenia wywiadu, obserwacji klinicznej, badania audiometrii tonalnej oraz testów mowy utrudnionej (w tym teście dychotycznym).

Na podstawie diagnozy przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej w formie "specjalnie" skomponowanej muzyki, aby obejmować swoim zakresem różne częstotliwości potrzebne do stymulacji (.). Wystarczy 10 - 15 minut słuchania w ciągu dnia przez słuchawki zasłaniające całe uszy. Postępy terapii słuchu są kontrolowane co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem pacjent otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Cały program stymulacji trwa 6-10 miesięcy. Terapia kończy się poprzez zmniejszanie liczby dni i czasu słuchania płyt. Obejmuje różne aspekty stymulacji muzycznej, o których wiadomo, że wpływają na liczne połączenia mózgowe. Mowa i muzyka mają w dużej mierze te same częstotliwości. Johansen uważał, że stymulacja określonych obszarów mózgu wzmacnia działanie słuchowej stymulacji. Neurony reagują na dźwięki w nowy sposób, a w obszarze częstotliwości, gdzie była wzmożona stymulacja, więcej neuronów jest aktywnych. Neuronalna plastyczność poprawia słuchowe przetwarzanie.

Terapia słuchowa poprawia nie tylko zdolność przetwarzania bodźców słuchowych ale również: koncentrację uwagi, samoocenę, rozumienie mowy, artykulację, komunikację, harmonijne napięcie ciała, co wpływa na postawę ciała, motorykę.

Oferta: