LOGOPED - Centrum diagnozy - terapii. Integracja sensoryczna Łomża.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Podejście poznawczo-behawioralne powstało w Stanach Zjednoczonych w latach 1960-1970 ubiegłego wieku szybko stając się bardzo popularną formą psychoterapii. O atrakcyjności i sukcesie terapii poznawczo-behawioralnej decydują bliskie związki nauki i praktyki, które cechują ten nurt oraz skuteczność, wykazywana w badaniach naukowych. Znajduje szerokie zastosowanie w odniesieniu do leczenia licznych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego. Badaniach empirycznych wyraźnie wskazują na jej skuteczność, szczególnie w leczeniu:

Ujęcie poznawczo-behawioralne zakłada, że funkcjonowanie człowieka i jego zdrowie psychiczne w dużym stopniu zależy od sposobu myślenia, interpretacji rzeczywistości i siebie samego. Sposób, w jaki widzimy i interpretujemy określone zdarzenie i rzeczywistość silnie wpływa na nasze reakcje emocjonalne, na zachowanie i na fizjologię. W terapii główny nacisk położony jest więc zarówno na zmianę myślenia jak i zmianę zachowania.
Celem terapii jest wprowadzenie trwałych, pozytywnych zmian w życiu pacjenta, dotyczących: zachowania, emocji, objawów fizjologicznych oraz sposobu myślenia.
Terapia poznawczo-behawioralna jest:

Terapia poznawczo-behawioralna jest skuteczna w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi..

Oferta: