LOGOPED - Centrum diagnozy - terapii. Integracja sensoryczna Łomża.

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej

Co to jest SI?

Wg Jean Ayres:
Integracja sensoryczna to proces, dzięki któremu mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów, rozpoznając je, segregując, interpretując i integrując ze sobą i z wcześniejszymi doświadczeniami odpowiada adekwatną reakcją.
Czyli:

To taka integracja wrażeń zmysłowych by mogły być użyte w celowym działaniu.

Proces integracji sensorycznej zaczyna się od pierwszych miesięcy życia płodowego i najintensywniej przebiega do końca wieku przedszkolnego.

SI opiera się na neurofizjologicznych podstawach klinicznej obserwacji i standaryzowanych testach.

Z rozwojem SI wiąże się całokształt funkcjonowania człowieka Kto kieruje dziecko na terapię?

O udziale dziecka w terapii SI, po przeprowadzeniu specjalistycznych badań decyduje wykwalifikowany terapeuta.

Na czym polega terapia SI?

W czasie zajęć nie uczy się konkretnych umiejętności. Terapeuta dobiera odpowiednie dla dziecka aktywności ruchowe na specjalistycznych sprzętach, które pobudzają układy zmysłowe i mechanizmy mózgowe.

Celem terapii jest:

Poprawienie jakości funkcjonowania układu nerwowego, a w konsekwencji m.in. zlikwidowanie lub złagodzenie zaburzeń z zachowaniu.

Oferta: