LOGOPED - Centrum diagnozy - terapii. Integracja sensoryczna Łomża.

Terapia Pedagogiczna

Terapia pedagogiczna ma na celu wyrównywanie, usprawnianie opóźnień rozwoju funkcji psychomotorycznych oraz integracji percepcyjno – motorycznej .
Program terapii opracowywany jest na podstawie umiejętności dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych. Rzeczywiste umiejętności dziecka określane są w wyniku jego obserwacji, badań pedagogicznych i psychologicznych.

Zakres świadczonych usług  terapeutycznych:

Oferta: